CSS設定→仙境管理員分享綜合滑鼠游標

分類:blog教學
2007/02/23 17:28
引用轉貼來源自~★↖☆~雪~☆↗★~  

仙境管理員分享綜合游標

 

 


 非常感謝"║仙境管理員║"的提供。

 

【下載】濱崎步A字系列游標

 

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/ayured.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/ayuorange.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/ayuyellow.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/ayugreen.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/ayublue.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/ayupurple.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/ayupink.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/ayublack.ani

 

----------------------------------------------------------

 


【下載】流星系列游標

 

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/starred.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/starorange.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/staryellow.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/stargreen.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/starblue.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/starpurple.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/starpink.ani

 

----------------------------------------------------------

 

【下載】手掌系列游標

 

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/hand2red.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/hand2orange.an

i

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/hand2yellow.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/hand2green.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/hand2blue.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/hand2purple.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/hand2pink.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/hand2black.ani

 

----------------------------------------------------------

 


 

【下載】蛋糕系列游標

 

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/cake1.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/cake2.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/cake3.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/cake4.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/cake5.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/cake6.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/cake7.ani

 

----------------------------------------------------------

 


【下載】聖誕系列游標

 

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/xmas1.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/xmas2.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/xmas3.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/xmas4.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/xmas5.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/xmas6.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/xmas7.ani

 

----------------------------------------------------------

 

【下載】蝴蝶系列游標

 

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/bflyred.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/bflyorange.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/bflyyellow.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/bflygreen.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/bflyblue.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/bflypurple.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/bflypink.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/bflyblack.ani

 

----------------------------------------------------------

 

【下載】蘑菇系列游標

 

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/roomred.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/roomorange.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/roomyellow.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/roomgreen.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/roomblue.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/roompurple.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/roompink.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/roombrown.ani

 

----------------------------------------------------------

 

【下載】糖果系列游標

 

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/candyred.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/candyorange.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/candyyellow.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/candygreen.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/candyblue.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/candypurple.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/candypink.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/candybrown.ani

 

----------------------------------------------------------

 

【下載】棒棒糖系列游標

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/pop1blue.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/pop1orange.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/pop1yellow.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/pop1pink.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/pop1purple.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/pop1green.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/pop1brown.ani

 

 

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/pop2orange.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/pop2yellow.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/pop2pink.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/pop2purple.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/pop2blue.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/pop2green.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/pop2brown.ani

 

----------------------------------------------------------

 

【下載】手形系列游標

 

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/handblack.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/handgreen.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/handblue.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/handpurple.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/handpink.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/handorange.ani

 

http://hk.geocities.com/susie_ayuayumi/handred.ani

 

----------------------------------------------------------

 

 

游標全是 天空部落║仙境管理員║做的別的地方找不到歡迎下載使用

 

游標來源:http://blog.yam.com/ayupan_yblog/category/702087


    全站熱搜

    agy1117 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()